Trenbolona – Vertaling in het Engels – Voorbeelden Portugees Reverso Context

Posted on: August 20, 2021, by :

Vertaling van “Trenbolona” in het Engels

Os esteróides anabólicos empilhados com dianabol são principalente compostos injectáveis, tais como trenbolona, Testosterona, Bem Como A Nandrolona.

Anabole steroïden opgestapeld met Dianabol zijn meestal injecteerbare verbindingen zoals trenbolon, testosteron, en ook nandrolone.

Acetato DE trenbolona É um dos compostos mais voorkeuridos de entre os atletas de deSempenho.

Geneesmiddelen met een werkzame stof trenol 200 kopen zijn erg populair onder bodybuilders

Trenbolon Acetaat is een van de meest geprefereerde verbinding tussen prestatie -atleten.

Se você adicionar 60 a 80 mg anvarol diária ou trenbolona, você vai ver uma melhora realmentte notável no ciclo.

U kunt legaal producten kopen trenol tegen een goede prijs

Als u 60 tot 80 mg elke dag anvarol of toevoegt Trenbolon, U zult een vrij significante verbetering van de cyclus zien.

Als misturas de substâncias, tais como a nandrolona, trenbolona, testosterona e Outras substâncias.
Mengsels van stoffen zoals nandrolon, trenbolon, testosteron en andere stoffen.

Esses elementos têm de ser tidos em consideração em qualquer avaliação de exposição, do mesmo modo que as consequências do metabolismo mais complexo, recentemente reconhecido, de hormonas sintéticas tais como o acetato de trenbolona, o Zeronol e o acetato de melsengestrol.

Dit bewijs moet worden overwogen bij elke blootstellingsbeoordeling, evenals de gevolgen van de nieuw erkende, meer complexe metabolismen voor synthetische hormonen zoals zoals trenbolon, Zeronol en melengestrol acetaten.

Problemas são ainda pior quando deca não é combinado com a testosterona ou doses significativas de substâncias mais andrognicos tais como trenbolona, Masteron, ou Dianabol.

Problemen zijn nog erger wanneer DECA niet wordt gecombineerd met testosteron of aanzienlijke doseringen van meer androgene stoffen zoals zoals trenbolon, Masteron, of Dianabol.

Em Termos do seu uso como parte de um ciclo de corte, Boldenona undecilenato combina muito bem com esteróides não aromatizáveis ​​tais como o acetato de trenbolona ou winstrol.

In termen van het gebruik ervan als onderdeel van een snijcyclus, combineert boldenon undecylenaat zeer goed met niet-gearomatiseerde steroïden zoals zoals Trenbolon acetaat of winstrol.

Ele incli pouco ou nada para a utilização de altas doses de classe i esteróides anabólicos, tais como trenbolona, ou a testosterona de dosis elevada, o que é classificada como tendo actividade mista.

Het bevat weinig of iets voor een hoog dosis gebruik van klasse I anabole steroïden zoals zoals trenbolon, of naar hoog-dosis testosteron, dat wordt geclassificeerd als een gemengde activiteit.

Qualquer Pessoa com infusão de trenbolona É A intrelção de uma força de gado bulking substância Directamente na corrente sanguínea.

Elke persoon die injecteert Trenbolon presenteert een bulkingsstof van een vee-sterkte recht recht in de bloedstroom.

50 mg acetato de trenbolona Todos OS Dias (OU 100 mg Por Dia)
50 mg Trenbolon Acetaat elke dag (of 100 mg om de andere dag)

Este Melhor DeSempenho de Alimentação é um resultado da capacidade de trenbolona ter o corpo físico com muito mais eficácia do processo e também fazer uso da alimentação fornecida num dier, bem como fazendo uso dos minerais e vitaminas iGeridas a um preço mais elevado.

Deze verbeterde voedingsprestaties zijn het gevolg van Trenbolone’s vermogen om het fysieke lichaam veel effectiever te hebben en ook het voer te gebruiken dat een huisdier krijgt, samen met het gebruik van de mineralen en vitamines die tegen een hogere prijs zijn ingenomen.

Este Melhor DeSempenho de Alimentação é um resultado da capacidade de trenbolona ter o corpo físico com muito mais eficácia do processo e também fazer uso da alimentação fornecida num dier, bem como fazendo uso dos minerais e vitaminas iGeridas a um preço mais elevado.

Deze verbeterde voedingseffectiviteit is het gevolg van Trenbolone’s vermogen om het lichaam efficiënter te hebben, evenals het gebruik van het voer dat een huisdier krijgt, evenals gebruik van de vitamines en mineralen die tegen een betere prijs zijn ingenomen.

Quando você pretende tirar o melhor esteróide legitimamente prontamente disponíveis no acre brasil, você pretende tomar os comprimidos trenbolona.

Wanneer u de beste steroïde legitiem direct beschikbaar wilt maken in Stoke-on-Trent Engeland, wilt u de trenbolon tabletten.

Quando usado em um ciclo de corte, een dureza do músculo e da densidade pode ser grandemente melhorada quando se combinatie boldenon boldenon undecilenato com u u u u u u u u u esteróide não aromatizável, tais como acetato de trenbolona, Halotestine, ou winstrol.

Bij gebruik in een snijcyclus kan spierhardheid en dichtheid sterk worden verbeterd bij het combineren van boldenon undecylenaat met een niet-aromatiseerbare steroïde zoals zoals trenbolon acetaat, halotestine of winstrol.

Para adicionar mais à mistura, o utilizador pode adicionar a testosterona para a base do ciclo e adicionar outro esteróide, tal como, trenbolona Equipoise ou para um ciclo de “corte”.

Om meer aan de mix toe te voegen, kan de gebruiker testosteron toevoegen aan de basis van de cyclus en een andere steroïde toevoegen, zoals, trenbolon of uitrusting voor een ‘snijdende’ cyclus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *